Arkivbildare: FOTOGRAFERNA WIJGÅRDS BILDSAMLING

Grunduppgifter

FOTOGRAFERNA WIJGÅRDS BILDSAMLING
659
1918 - 1980
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 659 FOTOGRAFERNA WIJGÅRDS BILDSAMLING Västerås kommun har som gåva erhållit en negativsamling efter fotograferna Emil och Kjell Wijgård (far och son). De var verksamma i Västerås från 1918-1980 och efterlämnade ca 80 000 negativ. Huvuddelen av samlingen består av porträttbilder, men där finns även, i främst den äldre delen, ett rikt material från fotouppdrag i samband med besök hos olika uppdragsgivare. Just de bilderna ger en inblick i intressanta miljöer i Västerås med omnejd och utgör därför ett unikt forskningsmaterial och en värdefull fortsättning på äldre bildsamlingar från Västerås. Porträttbilderna har ett stort personhistoriskt och kulturhistoriskt värde och torde bli alltmer efterfrågade inte minst i genealogisk och lokalhistorisk forskning. Delar av samlingen är digitaliserad. ______________________________________ Vissa negativ var ursprungligen nitrat och mikrofilmades därför separat 1990 och dessa originalnegativ har därefter gallrats. En lista över nitratnegativnumren finns som bilaga till arkivförteckningen i papper samt som ett bifogat dokument i Visual arkiv. Med början 2020 har mikrofilmerna digitaliserats. // Ulrika Gustafsson 2021-07-05

Placering

50

Länkar

Det finns inga länkar