Arkivbildare: DOKTORINNAN IDARS SAMLING

Grunduppgifter

DOKTORINNAN IDARS SAMLING
301
1876 - 196-
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 301 DOKTORINNAN IDARS SAMLING Fru Elsa Vilhelmina Idar, född Lönnerberg 4/12 1876, spelade under detta århundrades tidigare hälft en stor roll inom kvinnorörelse och social hjälpverksamhet i Västerås. Hon var sedan 1907 gift med stadsläkaren doktor Carl Idar. En klar religiositet präglade hennes offentliga gärning. Främst var denna knuten till nykterhetsrörelsen och barnavården. Hon var än sedan sin ankomst till staden verksam i Vita Bandet, småningom i krävande styrelsefunktioner. För det på privat mecenatskap grundade flickbarnhemmet i staden verkade hon med stor offervillighet i närmare 30 år. Hennes handlingar ha av sonen, konstnär Erik Idar överlämnats till Västerås stadsarkiv. Västerås i stadsarkivet den 1 juni 1964 Sven Olsson stadsarkivarie

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar