Arkivbildare: MELLANSVENSKA STÄDERS KRAFT AB

Grunduppgifter

MELLANSVENSKA STÄDERS KRAFT AB
313
1965 - 2015
  • - - ---
Mellan Svenska Städers Kraft AB (Mellankraft) bildades 1965 som ett gemensamt bolag mellan kommunala energiverk i Mellansverige: Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås (Västerås Stads Kraftvärmeverk AB) och Örebro. Bolagsbildningen skulle tillvarata delägarnas intresse på kraftvärmeområdet och utgöra ett forum för kommunägda energiverk. I praktiken ägnade sig bolaget snarast åt erfarenhetsutbyte och strategidiskussioner. 2002 löste Mälarenergi AB och Eskilstuna Energi & Miljö AB ut övriga aktieägare i Mellankraft. Mälarenergi var då majoritetsägare i Mellankraft med 80 procent av aktierna. 2015 upplöstes Mellankraft. Källor: Hedberg 1980, Västerås kommunala historia 1938-1977 Henriksson 2003, En krönika om koncernen Mälarenergi 1861-2003 Mälarenergi årsredovisningar 2002 & 2015

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar