Arkivbildare: JAHNSKA SAMLINGEN

Grunduppgifter

JAHNSKA SAMLINGEN
Jansson & Sjögren Jonsson & Sjögren Jansson & Sjögren Eftr. Otto Lundius Lundius bageri AB Hasselberg och Sjögren (föregångare)
315
18-- - 19--
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 315 JAHNSKA SAMLINGEN Gården S. kv. 31, Smedjegatan 13, i Västerås är en gammal bagargård. År 1818 förvärvades den av borgmästaren G.F. Hellman för systerdottern, bagaränkan Gustava Moraei räkning. Efter henne följde här år 1843 bagarmästaren S.J. Holmqvist. År 1870 köptes fastigheten av vågmästaren Carl Johan Isacsson som först upplät, sedan (1875) sålde den till sin son, bagaren Carl Axel Isacsson. Denne avled i januari 1890. Senare under året övertogs hans rörelse av handelsbokhållaren Per Alfred Hasselberg och bagaren Nils Fredrik Andersson Sjögren under firma Hasselberg och Sjögren. Verksamheten vidgades nu. I oktober 1894 köptes Hasselberg ut ur företaget och gården av borgaren Per Jonsson från Kumla. Firmanamnet blev nu "Jonsson & Sjögren". Året 1901 sålde Per Jonssons sterbhus sin del i företaget till fabrikören Fredrik Jansson i Lindesberg. Firmanamnet ändrades därmed till "Jansson & Sjögren". Verksamheten fortsattes emellertid i oförändrade former med karamell- och konfektfabrik samt bagerirörelse. Den dominerande personen i företaget blev snabbt Fredrik Jansson, som även visste åt sig vinna stort medborgerligt förtroende och inflytande i staden. Han blev småningom en av ortens rikaste män. Bageri- och handelsfirman Jansson & Sjögrens främsta konkurrent var Otto Lundius bageri, grundat 1887. Detta företag gick i konkurs 1909 och ombildades 1914 till aktiebolag. Det övertogs år 1943 av Jansson & Sjögrens Eftr. som denna firma hette efter ombildning år 1930 i samband med fabrikör Janssons frånfälle, ävenledes nu till formen aktiebolag. Chef för företaget blev nämda år, 1930, e.o. hovrättsnotarien John Fredrik Jahn, f. 24 sept. 1900. Han har visat sig väl kunna förvalta arvet efter sin fader. Verksamheten, bedriven i fabrik och bageri men även över detaljbutiker, utvecklades kraftigt. Detta till trots kunde direktör Jahn bibehålla ledningen, den ekonomiska såväl som den administrativa, över hela rörelsen. I enlighet med tendenser i tiden har denna koncentrerats och rationaliserats. Dess tyngdpunkt ligger, när detta skrives, i Lundius Bageri AB:s moderna fabriksanläggningar vid Djuphamnsvägen. Efter år 1967 har företagsledningen övergått till civilekonomen Harald Jahn, John Jahns äldste son. Nedan redovisade handlingar har av fru Birgitta Jahn överlämnats till stadsarkivet. Västerås i stadsarkivet den 4 februari 1966 Sven Olsson Stadsarkivarie

Placering

105

Länkar

Det finns inga länkar