Arkivbildare: FÖRENINGEN AROSLUNDS ARKIV

Grunduppgifter

FÖRENINGEN AROSLUNDS ARKIV
Byggnadsföreningen Aros
26
1891 - 1924
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 26 FÖRENINGEN AROSLUNDS ARKIV En av industrialismens mest positiva följdföreteelser i våra städer var egnahemsbyggandet. I Västerås begynte det på 1880-talet. En hel rad av byggnadsföreningar bildades under loppet av ett par årtionden. En av dem var Byggnadsföreningen Aros, konstituerad den 8 mars 1891. Den förvärvade, senare detta år av P. O. Flodins sterbhus, delar av Kyrkbacksgärdet, Hattmakarvreten och Kvarngärdet. Här uppe norr om gamla staden växte under de följande åren upp ett litet villasamhälle, Aroslund. Gemenskapen bestod. Av Byggnadsföreningen Aros blev Föreningen Aroslund. Den hade att vårda vissa gemensamma ekonomiska angelägenheter. Emellertid kunde dessa år 1924 avvecklas, varmed föreningen upplöstes. Protokoll och handlingar kvarblevo hos föreningens siste ordförande Nils Björkman. Enligt beslut av denne och siste sekreteraren Erik Östlund överlämnades de år 1955 till Västerås stad. Västerås i stadsarkivet den 11 mars 1963 Sven Olsson

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar