Arkivbildare: EDVARD KARLSSONS ARKIV

Grunduppgifter

EDVARD KARLSSONS ARKIV
322
1864 - 1954
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 322 EDVARD KARLSSONS ARKIV Erik Edvard Karlsson föddes den 7 mars 1864 i Hovsta församling, Örebro län. Efter obligatorisk skolgång hjälpte han till en början fadern i lantbruket. Hans intresse för teknik förde honom emellertid till staden. Han trädde i hantverkslära i Västerås, först inom skomakeriet, senare inom muraryrket. Åren 1883-85 genomgick han Tekniska Aftonskolan härstädes. Efter att så under någon tid ha drivit egen murarrörelse, startade han år 1891 tillsammans med en broder Byggnadsfirma Edvard och K. J. Karlsson. År 1896 började han bygga på egen hand under firma Edvard Karlsson. Få västeråsare har med sådan energi och framgång verkat för sin stad som han. Hela hans gärning präglades av hans idealism. Som yrkesman var han känd för sina snävt beräknade marginaler, och han var mannen bakom bostadsföreningsrörelsen i Västerås, den kooperativa drive som förlänat staden dess karakteristiska krans kring centrum av villor och trädgårdar. Från 1882 intill sitt frånfälle den 9 september 1954 var han medlem av IOGT - en av rörelsens starkaste stöttor. I rikspolitiken engagerade han sig ej, men i sin stad verkade han troget och hängivet för liberalismens idéer. Han hade i sin natur intet av banérföraren - han var den lugna trygga kraften, klokheten, bakom stortruppen. I hela 37 år tillhörde han stadsfullmäktige, i 35 år drätselkammaren, länge även andra styrelser och nämnder, bl.a. skolråd och skolstyrelse. Han är i dubbel mening en av dem som byggt det Västerås vi känner. Nedan redovisade handlingar har av sonen herr Gunnar Edvardsson i Köping överlämnats till Västerås stadsarkiv såsom gåva. Stadsarkivet Västerås 26 juni 1970 Sven Olsson Stadsarkivarie

Placering

10

Länkar

Det finns inga länkar