Arkivbildare: KIHLSTEDT - TERSMEDENSKA SAMLINGEN

Grunduppgifter

KIHLSTEDT - TERSMEDENSKA SAMLINGEN
328
1810 - 1884
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 328 KHILSTEDT - TERSMEDENSKA SAMLINGEN Rubricerade samling blev i samband med 1961 års arkivinventering i Västmanlands län av assessor Folke Tersmeden på Hellby överlämnad till Västerås stadsarkiv att där förvaras. Den har bildats kring fru Erica Tersmeden, född Kihlstedt 1810, död 1884. Ericas fader var inspektoren på Larsbo bruk Johan Eric Kihlstedt, död 1819, hennes moder Erica Gustava Berg, död 1849. Farfadern magister Pehr Kihlstedt hade, prästvigd 1752, blivit Rector Scholae i Nora 1760, två år senare där ingått äktenskap med den nyligen avlidne politiskt orienterade prosten Lars Tunelii dotter Anna Brita Tunelia, slutligen, 1789, blivit kyrkoherde i Romfartuna, där han avled 1797. Morfadern Gustaf Eric Berg hade, prästvigd 1764, blivit komminister i Nysäter och Österunda 1772, kyrkoherde i Hjälsta och Fitja 1794 och kontraktsprost 1801. Han avled 1815, makan Brita Lisa Södergren 1835. Johan Eric Kihlstedt hade flera syskon, bland dem brodern Carl Olof, regementspastor och skald, död 1807, och Anna Catharina (Carin), död ogift 1815. Erica Kihlstedt var född på Larsbo 1810. Hon var näst yngst i en syskonskara, i övrigt bestående av Anna Lisa, sedermera gift Olander (1805-1859), Per Gustaf, Gustava, Carl Erik (död 1877), sedermera fältkamrerare, och Adolfina, gift med kyrkoherde J.N. Holmgren i Hacksta. Då Erica Kihlstedt år 1837 ingick gifte med Benjamin (Benny) Tersmeden (1803-1891), hade detta sin grund i gammal bekantskap. Larsbo, Ericas barndomshem, ägdes av ättlingar till brukspatron Jacob Tersmeden (död 1767), och av dem var Benny Tersmeden en. Men, framför allt, Erica var sedan år 1826 anställd vid det i morfaderns gamla prosteri belägna Hessle hos där boende Tersmeder, farbror och kusiner till Benny, och här knöt hon vänskapsband som höllo livet ut. Benny och Erica Tersmeden hade åtta barn, den älskvärda och livliga Maria (1838-1849), Herman (1839-1930), i barndomen något klen, senare vida sjöfaren och slutligen revisor i Västerås, Erik Benjamin (1841-1923), framgångsrik student, vice häradshövding, betrodd landstings- och kommunalman, lyckosam arvtagare på Hellby, den glada och charmfulla Sofia (född 1842), gift med kusinen och förvaltaren på Hellby Erik Tersmeden, den sjukliga Elisabeth (1844-1927), Petrus Adolf (1846-47), Petrus (1849-1934), småningom major, och Carl (1850-1904), förvaltare på Munga. Den Kihlstedt - Tersmedenska samlingen innehåller åtskilliga komponenter. Där finns handlingar avsatta i Ericas fäderne- och farfädernehem, hos modern efter faderns död, hos morfadern, hos den tidigt döde skaldefarbrodern och hos systern Anna Lisa. Där finns också handlingar, samlade av maken Benny, mest economica rörande Larsbo, och av barnen, särskilt Eric Benjamin. Kärnbeståndet är emellertid Ericas egna papper, främst hennes samling av inkomna brev. Erica mottog i vanlig ordning brev från syskon, barn och övrig släkt, och de äro givetvis av stort biografiskt intresse. Än värdefullare äro dock breven från hennes trosfränder. Anna Lisa Kihlstedt hade, såsom framgår av hennes här bevarade dagboksanteckningar, redan omkring år 1830 förts in i en innerlig, pietistiskt färgad kristendom, och hon hade påverkat systern. Det för denna avgörande blev emellertid den älskade Marias död 1849. Denna olyckliga händelse fördjupade Ericas fromhetsliv, och hon rycktes med av den nu expanderande inomkyrkliga väckelsen. Hon knöt an till det Lewenhauptska Carlslund, där alla hennes yngre barn fr.o.m. Benjamin sattes i skola hos Cecilia Fryxell och hennes mamseller, och grevinnan Ewa Lewenhaupt blev hennes vän. Så och på andra vägar fick hon kontakt med den unga, varma uppsalateologin. Erica Tersmeden var ingen världsfrånvänd svärmare utan en praktisk kvinna, och det behövdes på Hellby. Benny Tersmeden synes ha varit rätt obetydlig och därtill ekonomiskt mindre lyckosam. Erica fick därför bära ett ofta tungt ansvar för den stora familjens utkomst. Lyckligtvis uppväxte under hennes händer en ny generation, väl förmögen att överta ledningen på Hellby och bemästra de ekonomiska problemen där. Samlingen i buntar; breven registrerade i särskild brevskrivareförteckning. Västerås i stadsarkivet den 14 december 1961 Sven Olsson

Placering

10

Länkar

Det finns inga länkar