Arkivbildare: FÖRENINGENS FÖR KOMMUNAL SPARSAMHET ARKIV

Grunduppgifter

FÖRENINGENS FÖR KOMMUNAL SPARSAMHET ARKIV
334
1922 - 1929
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 334 FÖRENINGEN KOMMUNAL SPARSAMHETS ARKIV Rubricerade förening bildades i april 1922. Den ville i sig "samla Västerås medborgare till gemensamt arbete för främjande av en för samhället gagnelig ekonomisk utveckling". Asea skänkte grundplåten för verksamheten, och bland medlemmarna märks J.S. Edström, H.R. Schults och Ragnar Liljebladh, de båda sistnämnda efter varandra ordförande i föreningens styrelse. Skattmästare var från 1926 Olof Borg, från vars sterbhus nedan redovisade handlingar år 1970 av bankdirektör G. Sandberg överlämnades till stadsarkivet. Föreningen förpuppades 1929. Västerås i stadsarkivet den 6 augusti 1971 Sven Olsson Stadsarkivarie

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar