Arkivbildare: STADSFULLMÄKTIGES I VÄSTERÅS BEREDNINGSUTSKOTTS ARKIV

Grunduppgifter

STADSFULLMÄKTIGES I VÄSTERÅS BEREDNINGSUTSKOTTS ARKIV
668
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
Stadsfullmäktiges valberedning - fr.o.m. 1971 Kommunfullmäktiges valberedning, är beredningsutskottets efterföljare och har ett eget arkiv, se Stadsfullmäktiges valberednings arkiv (Kommunfullmäktiges valberednings arkiv).

Placering

21

Länkar

Det finns inga länkar