Arkivbildare: VÄSTERÅS KONSTMUSEUMS ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTERÅS KONSTMUSEUMS ARKIV
340
19-- - 19--
Västerås
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 340 VÄSTERÅS KONSTMUSEUM Konstföreningen bildades 1919 av ägare till konstsamlingen (se Västerås konstförening). 1961 heltidsanställdes en intendent som blev avlönad av kommunen och även driftbidrag gavs. Konstmuséet flyttade 1972 från Stadshuset till gamla Rådhuset . Västerås kommun hade genom årliga driftbidrag och genom ombyggnaden av Rådhuset engagerat sig i Konstmuséet vars huvudman fortfarande var Konstföreningen. Men efter förhandlingar med föreningen bestämdes det att Västerås kommun fr o m 1 jan 1974 blev huvudman för Konstmuséet och övertog äganderätten till föreningens konstsamlingar, bibliotek och bildarkiv. Samtidigt överfördes personalen till kommunens personalbudget. Styrelsen för Konstmuséet blev Kulturnämnden och fr o m 1980 Kultur och fritidsnämnden. 1993-01-01 - 2012-12-31 låg Konstmuseet under Styrelsen för proAros. Fr om 2013-10-01 kom Konstmuséet att sortera under Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden, sedermera Kulturnämnden. Se vidare under dessa arkivbildare.

Placering

194

Länkar

Det finns inga länkar