Arkivbildare: STYRELSEN FÖR KONSULT OCH SERVICE: LÖNEDATA

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR KONSULT OCH SERVICE: LÖNEDATA
343
19-- - 19--
Västerås
  • - - ---
Serien som är en fortsättning från Kommunstyrelsen i Västerås arkiv, serie D1, innehåller lönelistor. De har överförts från dator till 105 mm mikrofilm, vilken sedan klippts upp till s.k. fiche. Som regel förekommer 2 listor under december varje år, varav den ena är s.k. slutstatus. För ytterligare information hänvisas till pärmen "Sökning i personalkontorets arkivmaterial", som förvaras i anslutning till arkivförteckningarna. Bruksfiche förvaras i arkivdepån. Säkerhetsfiche förvaras i Stadsarkivets klimatarkiv. I de fall säkerhetsfiche saknas, ersätts de med bruksfiche, vilka då också förvaras i klimatarkivet.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar