Arkivbildare: VÄSTERÅS KONSUMENTKOMMITTÉS ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTERÅS KONSUMENTKOMMITTÉS ARKIV
345
1967 - 1977
Västerås
  • - - ---
Kommittén bildades på uppdrag av Centrala Rådet vid ett sammanträde den 19 juni 1967, där representanter från FCO, TCO, ABF, TBV och Kooperativa Kvinnogillet var närvarande. Husmodersföreningen "Hem & Samhälle" har senare anslutit sig till kommittén. Kommittén överflyttade sin verksamhet till Stadshuset 1976-07-01 och öppnade 1976-07-17. 1977-01-01 skedde sammanslagning med Surahammars och Hallstahammars kommuner. Konsumentnämnden bildades. Arkivet i buntar där ej annat angives. Västerås kommun Stadsarkivet 1978-01-24 Cecilia Lindén Kanslist

Placering

16

Länkar

Det finns inga länkar