Arkivbildare: KONSUMENTNÄMNDENS ARKIV

Grunduppgifter

KONSUMENTNÄMNDENS ARKIV
1967-1976 Västerås konsumentkommittés arkiv Upphör 2007.
346
1977 - 2006
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 346 KONSUMENTNÄMNDENS ARKIV I enlighet med reglementet har konsumentnämnden att ge vägledning vid köp, lämna information om lagstiftning och bistå med råd och anvisningar vid reklamation. Konsumentnämnden har även behandlat remisser angående varuförsörjningsplaner och tillstånd för tillfällig handel och till konsumentverket rapporterat konsumentproblem av mera principiell karaktär. Samarbetsavtal med Surahammar och Hallstahammar inleddes redan startåret 1977 men avvecklades under 1985. (ur Årsberättelse 1977 och 1985). Konsument Västerås bedriver två verksamheter Konsumentvägledning och Budget- och skuldrådgivning Till Konsumentvägledningen kan du vända dig om du är näringsidkare eller konsument. Enda kravet är att du som näringsidkare ska vara verksam i Västerås och du som konsument ska vara bosatt i Västerås. Detta är för att konsumentvägledningen är en kommunalt finansierad verksamhet. Konsumentvägledarna arbetar opartiskt och ger råd och medlar enligt tillämpliga lagar inom det konsumenträttsliga området. Som konsument eller näringsidkare kan du få rådgivning vid exempelvis reklamationer. Du kan även få råd och hjälp att studera marknadsöversikter och tester innan du köper en vara eller en beställer en tjänst. Även enklare information om hushållsekonomi kan du få av konsumentvägledarna. Budget och skuldrådgivning kan du kontakta för ekonomisk rådgivning eller för information om skuldsanering. (Västerås stads hemsida 2007) Se även Råd och stöd inom proAros. 1967-1976 Västerås konsumentkommittés arkiv. Från 2007 ny arkivbildare: Miljö och konsumentnämnden. 2007-12-06/MS

Placering

60

Länkar

Det finns inga länkar