Arkivbildare: VÄSTERÅS KRAFTVÄRMEVERKS AB:S ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTERÅS KRAFTVÄRMEVERKS AB:S ARKIV
347
1961 - 19--
Västerås
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 347 VÄSTERÅS KRAFTVÄRMEVERKS AB Den 6 november 1953 gav stadsfullmäktige Tekniska Verken begärd fullmakt att börja handla med och distribuera en ny energiform, värme. Mannen bakom denna viktiga händelse var direktören John Sintorn, utredare, stimulator, verkställare. Under några hektiska år fångades nästan hela staden i ett finmaskigt nät av fjärrvärmeledningar för hetvatten, och när detta skrives, uppvärmes ca 95% av den egentliga staden via dessa ledningar. Västerås har blivit en renare stad, en stad utan oljetransporter, en stad utan smutsiga pannrum. Intill den 1 juli 1963 köptes värmets grundbelopp från Kungl. Vattenfallsstyrelsen, medan toppeffekten producerades av det kommunala värmeverket i egna hetvattencentraler. Den 23 februari 1961 fattade emellertid stadsfullmäktige principbeslut om inrättande av ett kraftvärmeverk i kommunal regi, ett verk byggande på mottrycksprincipen, m.a.o. ett verk med produktion av energi dels som elkraft, dels som värme. Västerås Stads Kraftvärmeverk AB bildades. Bolagsordning fastställdes av fullmäktige den 29 juni 1961. Verkställande direktör blev John Sintorn, driftchef ingenjören Sture Birgersson. Verket togs i drift vid halvårsskiftet 1963. Kostnaderna belöpte till närmare 60 milj. kronor. Den maximala effekten på elsidan var 44 MW, den maximala värmeproduktionen 81 Gcal/h. Gradvis utbyggnad var förutsedd. En mycket omfattande sådan, till 2 à 3 gånger den ursprungliga kapaciteten, avslutades 1969. Organisationsformen hade då vidgats, sedan samverkan upptagits med andra mellansvenska energiintressenter.

Placering

85

Länkar

Det finns inga länkar