Arkivbildare: VÄSTERÅS KRISTIDSNÄMNDS ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTERÅS KRISTIDSNÄMNDS ARKIV
351
1939 - 19--
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 351 VÄSTERÅS KRISTIDSNÄMND Kristidsnämnden i Västerås konstituerades den 26 oktober 1939. Jämlikt K.K den 8 september s.å. hade stadsfullmäktige s.d. till ledamöter i nämnden utsett herr Gösta Sjöberg, Fritz Svanström, Elis Larsson, Karl Pettersson, Johan Lundgren och J. Ruben Nyman samt fru Helga Gustavsson. Kristidsstyrelsen i länet hade till ordförande för året förordnat stadsombudsmannen Thjelvar Hedberg. Denne ersattes med år 1940 på presidieposten av borgmästare Olov Rylander. År 1942 fungerade som ordförande f. drätseldirektören Theofil Öberg. Därefter har, i hela 23 år, i nämnden presiderat numera kommunalrådet Gustaf Olsson. Vice ordförande har från första början varit kontoristen, sedemera stadsfullmäktigeordföranden Gösta Sjöberg. Som nämndens sekreterare har sedan 1940 fungerat intendenten Gunnar Ekberg. Nämndens besvärligaste uppgift var att under bränslebristens år trygga vedförsörjningen för staden. Arkivet har gallrats enligt föreskrifter utfärdade av Statens Jordbruksnämnd.

Placering

27

Länkar

Det finns inga länkar