Arkivbildare: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARKIV

Grunduppgifter

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARKIV
Nämnden byter namn till Kultur-, idrott och fritidsnämnden fr o m 2007. Bad- och idrottsfrågor tillförs nämnden från Teknik- och idrottsnämnden som upphör.
354
1980 - 2006
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 354 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur- och fritidsnämnden inledde sin verksamhet 1980-01-01. Den övertog därmed kutlurnämnden samt fritidsdelen av Park- och fritidsnämndens verksamhet. Mer om detta finns att läsa i Kommunfullmäktiges protokoll (§ 221) och bilagor (nr 122 ser A) 1979. 2007 togs nämndens verksamhet över av den nybildade Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden. Huvuddelen av handlingarna i detta arkiv har klassificerats i enlighet med RADI. Några handlingar, tex protokollen, har brutits ut och bildar egna serier. Handlingarna i kartong där ej annat anges.

Placering

691

Länkar

Det finns inga länkar