Arkivbildare: STIFTELSEN VÄSTERÅS PRAKTISKA HUSHÅLLSSKOLA

Grunduppgifter

STIFTELSEN VÄSTERÅS PRAKTISKA HUSHÅLLSSKOLA
Västerås Praktiska Hushållsskola
358
18-- - 19--
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 358 STIFTELSEN VÄSTERÅS PRAKTISKA HUSHÅLLSSKOLA År 1873 beslöt några i Västerås bosatta personer att samla in bidrag för att ordna en Hushållskola i Västerås. Reglemente för Praktiska Hushållskolan I Västerås antogs 3 mars 1884 Stiftelsen blir stipendiefond 1960 och enligt de nya stadgarna är namnet nu Stiftelsen Västerås Praktiska Hushållsskola. Stiftelsens ändamål är att genom stipendier eller annta understöd främja den husliga utbildningen av ungdom från Västerås stad och angränsande kommuner. Stipendierna skall utgå med belopp, som efter prövning av elevens studielämplighet och behov bestämmes av styrelsen

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar