Arkivbildare: VÄSTERÅS KVÄLLSGYMNASIUMS ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTERÅS KVÄLLSGYMNASIUMS ARKIV
359
1965 - 1968
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 359 VÄSTERÅS KVÄLLSGYMNASIUM Västerås Kvällsgymnasium sorterar sedan 1 juli 1965 under den lokala skolstyrelsen (kollegieprotokoll 1967-09-19). 1967-07-01 integrerades Västerås Tekniska Aftonskola med den övriga lokala vuxenutbildningen. Efter riksdagsbeslut ålades kommunerna att fr.o.m 1968-07-01 svara för den kompetensgivande vuxenutbildningen på grundskole- och gymnasienivå. Västerås Kvällsgymnasium upphörde och Västerås stads skola för vuxna inrättades. Anmärkning: På Västerås Stads Tekniska Aftonskola fortsatte man att ordna sina handlingar i redan befintliga serier även efter inordnandet under kvällsgymnasiet vilket trasslat till förteckningen en del. Så är t.ex. serien "elevkort" upplagd efter slutår hos VSTA och efter antagningsår hos övriga skolor. Intagningsansökningar finns för Aftonskolans elever i elevdossieer, medan övriga ansökningar återfinns bland "Inkomna handlingar". Arkivet i kartonger. Västerås i stadsarkiet den 23 mars 1982 Gunnel Bellviken Assistent

Placering

37

Länkar

Det finns inga länkar