Arkivbildare: FASTIGHETS AB KÖPMANSGÅRDENS ARKIV

Grunduppgifter

FASTIGHETS AB KÖPMANSGÅRDENS ARKIV
361
1927 - 1955
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 361 FASTIGHETS AB KÖPMANSGÅRDENS ARKIV Fastigheten Karl nr 3 B (södra hälften av gamla S. kv. nr 4) försåldes den 7 januari 1927 av fastighets AB Aros till herrar Fritz och Carl Hedberg, Carl Åhlund och Gunnar Thunell samt fru Elsa Wennberg. Köparna bildade senare i samma månad rubricerade bolag för fastighetens förvaltning. År 1955 utköptes fastigheten av herrar Valter Hedberg och Ivar Wennberg. Bolaget upplöstes därefter. För likvidationen svarade bankkamreraren Arvid Ridner. Han har till stadsarkivet överlämnat de nedan redovisade handlingarna. I bolagets styrelse presiderade t.o.m 1937 Fritz Hedberg, 1938-47 Walter Hedberg, 1948-53 Ivar Wennberg, de båda slutåren återigen Walter Hedberg. Som verkställande direktör fungerade hela tiden Ivar Wennberg.

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar