Arkivbildare: SAM LIDMANS SAMLING

Grunduppgifter

SAM LIDMANS SAMLING
369
18-- - 19--
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 369 SAM LIDMANS SAMLING Vid flyttning av en bod på Djäkneberget fann Västerås parkförvaltning för några år sedan ett furuskåp, fyllt av i tidningspapper inslagna papprullar. Skåpet flyttades och hamnade slutligen i ett uthus i Apalby. Därifrån överfördes dess innehåll våren 1960 till stadsarkivet. Huvuddelen av materialet utgöres av schabloner som av Sam Lidman och hans stenhuggare, O. Gunstedt, C.G. Ström m.fl. under 1890-talets första år användes vid förfärdigandet av det stora flertalet inskriptioner på Djäkneberget. De ha nu ordnats för planförvaring och infogats i stadsarkivets kartsamling. Ett brev till Lidman, ett knippe verifikationer å utförda arbeten, Lidmans egenhändiga inskriptionslista samt några mindre föremål återfanns vid ordnandet och utgöra volum 1 i den nedan redovisade samlingen. Där intet annat angives, i kartomslag. Västerås i stadsarkivet den 25 mars 1961 Sven Olsson

Placering

12

Länkar

Det finns inga länkar