Arkivbildare: GARVARSLÄKTEN LINDBLADS GÅRDSARKIV

Grunduppgifter

GARVARSLÄKTEN LINDBLADS GÅRDSARKIV
372
17-- - 19--
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 372 GARVARSLÄKTEN LINDBLANDS GÅRDSARKIV Gårdarna Södra Kvartet nr 101 - 102 i Västerås var i äldre tid belägna mellan Stora Gatan och Lillån mitt i ett kvarter enkla borgargårdar. Bland ägarna av S. 101 märks under 1700-talet guldsmeden Bengt Biörn och rådmannen Lars Ahlm. Den sistnämndes arvingar delade gården år 1782. Den västra delen, varom här är fråga, kom via en mellanhand i Stockholm 1802, i slaktaren Pehr Grönanders och hans maka Brita Lundéns ägo. År 1808 överlät de den till sonen, slaktaren Daniel Schedvin. Dennes änka sålde år 1841 gården, som året efter förvärvades av inspektören Axel Gabriel Luhr. Han anlade här garveri men konkursade efter ett 10 - tal år, och ägare till gården och företaget blev år 1860 garvaregesällen Carl Ludvig Lindblad. Denne var icke ny i branschen. I S. 102 hade garverirörelse under en längre tid bedrivits. Gården ägdes under tidigt 1800 - tal av den för sin bråkighet kände övercollecteuren C.F. Hansson och avkomlingar till honom. Under detta skede började garverirörelse bedrivas här, och genom ett antal affärstransaktioner 1839 - 48 blev Carl Ludvig Lindbladsfader, garvaren L. Lindblad ägare till ¾ av denna gård. År 1859 såldes den så bildade fastigheten av änkan till sonen Carl Ludvig. Denne hade en broder, Lars Fredrik Lindblad, även han utlärd i garveriyrket. På denne transporterade Carl Ludvig Lindblad efter förvärvet 1860 sin del av S. kv. nr 101. År 1871 sammanlades de båda fastigheterna i Lars Fredrik Lindblads hand. Detta stora gårdskomplex utökades år 1890 med en mindre del av Bomanska gården, S. kv. nr 103. Garverifabrikören Lars Fredrik Lindblad avled den 10 oktober 1897. Rörelsen fortsattes av sonen Carl Otto Lindblad, som emellertid måste dela arvet med styvmodern och två syskon. I början av 1900 - talet lades Lillån igen, och garveriet försvann. Gården förvärvades år 1918 av byggmästare V. Segerstedt, året efter av köpman H. Belinki. Dennes son länsassessor Ivar Belinki har skänkt denna samling av gårdshandlingar till Västerås stadsarkiv. Västerås i stadsarkivet den 9 februari 1967 Sven Olsson

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar