Arkivbildare: TRÄDGÅRDSMÄSTARE AXEL LINDKVISTS ANTECKNINGAR

Grunduppgifter

TRÄDGÅRDSMÄSTARE AXEL LINDKVISTS ANTECKNINGAR
373
1890 - 19--
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 373 TRÄDGÅRDSMÄSTARE AXEL LINDKVISTS ANTECKNINGAR Axel Konrad Lindkvist föddes i Kolbäck den 2 september 1890. Den 22 maj 1905 trädde han i lära hos trädgårdsmästaren J. G. Holmstedt på Jonasborg (Sommarro) i Västerås. Där kvarblev han i drygt två år. Hösten 1907 - hösten 1908 var han elev hos trädgårdsmästare Emil Söderberg på Fullerö. Nästa arbetsår tillbringade han på Tidö, det följande året hos Frans Johansson på Stensborg. Hösten 1910 inkallades han i militärtjänst, och under år 1911 arbetade han i trädgård blott några månader på Grönbo i Västerås. Mars 1912 - oktober 1913 tjänstgjorde han i Bysta, Kilsmo. Därefter följde en 2 årig kurs vid Lantbruksakademins Trädgårdsskola, Experimentalfältet, Stockholm. November 1915 - oktober 1916 hade han sin första befattning i allmän tjänst, hos stadsträdgårdsmästaren i Karlskrona. Därifrån flyttade han till Sjöåkra handelsträdgård i Bankeryd vid Jönköping. År 1920 anställdes han av Västerås stads planteringsnämnd, och här kvarblev han som stadsträdgårdsmästarens närmaste man intill sin pensionering 1955. Under alla åren 1906-1955 antecknade han med osviklig trohet sina iakttagelser om planteringar, experiment, väderlek m.m. i bok. Dessa anteckningar har av sonen, verkmästare Gunnar Lindkvist, såsom gåva överlämnats till Stadsarkivet. De redovisas nedan. Det är ett till sin struktur utomordentligt jämnt material, förvisso ej utan värde för svensk trädgårdshistorisk forskning. Västerås i Stadsarkivet den 8 oktober 1970 Sven Olsson Stadsarkivarie

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar