Arkivbildare: GARVAR LINDSTRÖMS SAMLING

Grunduppgifter

GARVAR LINDSTRÖMS SAMLING
375
1840 - 1906
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 375 GARVAR LINDSTRÖMS SAMLING År 1876 övertog fabrikören Carl Victor Lindström (f. 1840) C. A. Löfgrens gamla garverirörelse och läderhandel i fastigheten. Södra kvarteret nr 100 vid Lillån. Den flyttades år 1890 till S. 45-47, ett par år senare till S. 41, år 1898 därifrån till S. 39-40. Den 23 april 1900 överlät C. V. Lindström rörelsen, nu läder- och skohandel, till kompanjonen Gustaf Leonard Johansson. Själv drog han sig tillbaka till gården N. kv. nr 76, som han år 1893 förvärvat. Han avled år 1906, efterlämnande hustru samt en adoptivdotter, Maria Lindström. Gården N. 76 förvärvades år 1913 av skomakarmästaren Adolf Gustafsson, år 1917 av handlanden Gustav Pettersson och år 1924 av lägenhetsägaren Gustav Eriksson. Efter honom inträdde år 1945 Västerås stad som ägare till fastigheten. Åren 1965-1966 restaurerades husen av Byggnads AB Mimer. Därvid tillvaratogs nedan redovisade handlingar. Västerås i stadsarkivet den 13 september 1967 Sven Olsson Stadsarkivarie

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar