Arkivbildare: ALBERT LUNDKVISTS SAMLING

Grunduppgifter

ALBERT LUNDKVISTS SAMLING
379
1882 - 1952
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 379 ALBERT LUNDKVISTS SAMLING Albert Rikard Lundkvist föddes i Norrbärke den 19 nov. 1882. Han var son till en hantverkare och blev själv hantverkare. Tidigt enrollerade han sig i den kämpande arbetarrörelsen, beklädde under 1900-talets första år som målare förtroendeposter i fackföreningsrörelsen, blev 1909 kassör, senare föreståndare för Västerås kooperativa Måleriaffär, ombildad till AB Västerås Måleriaffär, och blev i kommunalpolitiken närmast Viktor Larssons arvtagare. Han blev ledamot av Västerås stads drätselkammare 1919, av stadsfullmäktige 1922, av landstinget 1923 och av SVB Nya Järnvägs AB 1928. Ordförande var han landstingets förvaltningsutskott från 1927, i landstinget från 1928 och hos fullmäktige sedan 1932. Albert Lundkvist torde kunna betecknas som den vid sidan av Gustaf Olsson hittills störste socialdemokratiske kommunalpolitikern i Västerås. Hans insatser för staden och landstingsområdet kunna icke i få ord fattas. Med förbigående av allt annat skall här blott nämnas, att det var han som efter att ha tagit verksam del i SVB:s försäljning till staten skapade Västerås stads kulturfond. Det var ett ojämförligt handtag till det lokala kulturarbetet - men en omstridd gärning som blev början till Albert Lundkvists fall. Denna dramatiska episod i stadens och länets hävder är rikshistoria och kan här förbigås. Albert Lundkvist avled den 28 november 1952, då ännu ordförande i kulturnämnden. Det bör nämnas, att han med sin socialdemokratiska åskådning förenade ett stort mått av praktisk nordism, vilket särskilt under andra världskriget blev till välsignelse för vårt broderfolk i öster. Nedan redovisade samling har skänkts till Västerås stad av änkan fru Gertrud Lundkvist, f. Forsman. Tyvärr blevo nästan alla brev till Albert Lundkvist förstörda efter hans död. Västerås i stadsarkivet den 9 oktober 1964. Sven Olsson

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar