Arkivbildare: STIFTELSEN VÄSTMANLANDS LÄNSTEATERS ARKIV

Grunduppgifter

STIFTELSEN VÄSTMANLANDS LÄNSTEATERS ARKIV
382
1977 - 19--
Västerås
  • 190000000 Västmanlands län
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 382 STIFTELSEN VÄSTMANLANDS LÄNSTEATERS ARKIV Stiftelsen Västmanlands Länsteater startade sin verksamhet 1977-07-01 efter beslut av Västerås Kommunfullmäktige 1977-02-24. Stiftelsens ändamål skall vara att trygga ett länsanknutet utbud av scen- och skolteater, samt att inspirera och stödja övrig teater i länet och övriga teaterintressenter i syfte att skapa och vidmakthålla ett genuint teaterintresse hos nya publikgrupper i länet. Driftbidragen för stiftelsens verksamhet fördelas mellan Västmanlands läns Landsting och Västerås Kommun med vardera 40 % samt övriga kommuner med 20 %. Västerås i stadsarkivet den 2 december 1980 Bo Johansson

Placering

32

Länkar

Det finns inga länkar