Arkivbildare: VÄSTERÅS STADSREVISIONS ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTERÅS STADSREVISIONS ARKIV
670
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 670 VÄSTERÅS STADSREVISIONS ARKIV En fortlöpande borgerlig kontroll av stadskassörens räkenskapsföring framtvangs i Västerås av Stadens Äldste under 1700-talet. Med drätselkammarens tillkomst år 1827 blev stadens medelsförvaltning en medborgerlig angelägenhet. Räkenskaperna blev tillgängliga för granskning utan den ofta hindersamma omvägen över magistraten. Kommunalförfattningarna 1862 innebar från revisionssynpunkt blott formellt något nytt. Som fast institution framträder stadsrevisionen i Västerås först med år 1924, då bl a ett arbetsutskott tillsättes (jfr sfm 1924 29/12). Siffergranskningen utfördes sedan länge av särskild personal. Med år 1937 knöts till revisionen auktoriserade revisorn Ingemar Aae. År 1942 övertogs räkenskapsgranskningen av Kurt G. Lundgrens revisionsbyrå. Sedan år 1951 är Västerås stadsrevision ansluten till Sveriges kommunalekonomiska förening. Föreningen företrädes på orten av chefsrevisor Hans Hammar.

Placering

12

Länkar

Det finns inga länkar