Arkivbildare: VÄSTERÅS BARNKRUBBAS ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTERÅS BARNKRUBBAS ARKIV
35
1888 - 1963
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 35 VÄSTERÅS BARNKRUBBA Stiftelsen Västerås Barnkrubba är den första barnträdgården i Västerås. Den bildades den 15 oktober 1888 av bl.a. domprostinnan Anna Björnström med make, landshövdingskan Elisabeth Hederstierna och fru Gerda Uddén, maka till dåvarande landssekreteraren i länet. Stiftelsens ändamål var enligt stadgarna "att till båtnad för utomhus arbetande mödrar under söckendagarna mottaga och vårda små barn under skolåldern". Sådana barn omhändertogos i krubban från kl. 6 f.m. till kl. ½ 9 e.m. Första ordförande i stiftelsens styrelse blev domprostinnan Björnström. Efter 40 år i ledningen efterträddes hon av sin dotter, majorskan Anna Alexandersson. Ännu då barnkrubbans verksamhet vid årskiftet 1962/63 upphörde innehade hon ordförandeposten. Hon och hennes moder ha medelst ett högst oegennyttigt arbete lyckats skänka denna sociala inrättning en personlig prägel. Barnkrubban inrymdes först i gården nr 17 i N. kv., senare i fastigheter vid Skolgatan och Källgatan. År 1924 kunde emellertid stiftelsen förvärva ett eget hem, Anderslundsgatan 6. Denna fastighet har därefter med hjälp av Allmänna Arvsfonden och Västerås stad vid tvenne tillfällen ombyggts för sitt ändamål och moderniserats. I samband med fastighetshandeln 1924 bildades föreningen Västerås Barnkrubbas understödsförening, vars medlemmar förbunde sig att lämna ett visst årligt bidrag till stiftelsen. Dennas verksamhet har under senare år drivits med avsevärt kommunalt stöd. Fr. J. Siemerling.

Placering

21

Länkar

Det finns inga länkar