Arkivbildare: NYBY GÅRDS ARKIV

Grunduppgifter

NYBY GÅRDS ARKIV
404
17-- - 19--
  • 198000018 Kärrbo kommun 1863-1951
Nyby frälseskattehemman i Kärrbo ägdes från omkring år 1730 till 1770-talets mitt av bonden Anders Bengtsson. Det ärvdes av sonen, sedemera kyrkvärden Olof Andersson, efter vilken år 1800 arv togs av dottern Stina Greta och hennes make riksdagsman Anders Larsson. Efter dem vid egendomen följde sonen Fredrik Andersson. Han dog ung 1832, efterlämnande hustru, Brita Gustava Eriksdotter, v ilken gifte om sig och avled först 1879. Hon ärvdes av syskon och syskonbarn, bland dem systerdottern Gustava Mathilda, gift med rusthållare Erik Jansson. Han ägde 1/3 kronoskatte rusthåll nr 47 Södervad i Simtuna, ärvt efter fadern Jan Ersson, av denne i sin tur fäderneärvt 1799 efter Erik Olsson. Nu förvärvade Erik Jansson hela Nyby. Han ärvdes av tvenne söner, Alfred och August Eriksson, vilka, båda gifta, fortsatte brukningen av Nyby, 1910-1915 voro invecklade i en vinstgivande egendomsaffär i Irsta, avseende 2 mtl Grevlinge, och omsider flyttade till Västerås där de nyligen avledo, båda mellan 95 och 100 år gamla. De lämnade efter sig i fastigheten Köpingsvägen 12 en trotjänarinna sedan 50 år, fröken Hilda Carlsson, samt åtskillig egendom däribland ett vackert renässansskåp från 1630-talet. Det köptes i oktober 1961 av Västerås stad. I samband därmed förvärvade stadsarkivet nedan redovisade arkiv, bestående av fyra mindre samlingar; 1) Handlingar från Nyby 2) Handlingar från Södervad 3) En fortlöpande räkenskapssvit 4) Handlingar rörande Grevlinge. Västerås i stadsarkivet den 25 oktober 1961 Sven Olsson stadsarkivarie

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar