Arkivbildare: NÄTVERK Q 1990

Grunduppgifter

NÄTVERK Q 1990
408
1984 - 19--
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 408 NÄTVERK Q 1990 Sedan 1984/85 finns i Västerås med omnejd ett nätverk för yrkesverksamma kvinnor i företag och förvaltningar, Q 1990. Det är ett paraplynätverk för alla kvinnor oavsett arbetsplats, politisk eller facklig tillhörighet. Q 1990 försöker att "ligga steget före" i samhällsfrågorna. Målsättningen med aktiviteterna är att stärka kvinnors ställning i arbetsliv och samhälle och att verka för en idé- och handelsmässa i Västerås år 1990. Under 1988 har Q 1990 i samarbete med TCO-distriktet och landstinget skapat debatt och intresse bland kvinnor för forsknings- och utvecklingsfrågor. I samband med vecka 10 - den årligen återkommande kvinnoveckan - i Västerås inbjöds tre västmanländska kvinnor som berättade om sin forskning och om att det går att forska och bo i länet. Under hösten 1988 anordnades två forskningsseminarier i kvinnoperspektiv - Omvårdnadsforskning med forskaren Britt-Inger Saveman, Kalmar 70 deltagare - Genteknik - etik och människosyn med forskare Cynthia de Wit, Stockholm 50 deltagare PLANERAD VERKSAMHET Under våren 1989 planeras ytterligare två forskningsseminarier. Syftet är såsom tidigare att intressera kvinnor för nya vetenskapliga områden. Forskningsrådsnämnden stöder genom att bifalla vår ansökan nya målgrupper med forskningsinformation. FÖRSLAG TILL SEMINARIER - KVANTFYSIK, professor Cecilia Jarlskog (prel), Stockholms universitet. Kvantfysik är en ny vetenskap och ett ämne inom grundforskningen som vänder upp och ned på det mesta. Det är främst forskare inom fysiken och neurofysiologer som presenterat sina idéer i debatten. Ett 50-tal kvinnor Q 1990 har redan föranmält intresse för detta FoU-seminarium och de har lockats av rubriker som "Insikten är kunskapens källa", "Tänkandet är oordningens källa" "I verkligheten har allt en del i allt". Även om det här verkar mystik så är det ren fysik hävdar forskarna. Samtidigt som man påstår "varje ögonblick bär i sig sitt förflutna och sin framtid". Vi vet att kvinnor har intuitiva kunskaper om "att ytterst är allting ett, ande och materia, människa och ting. Och allting lever...". KVINNOFORSKNING - IDAG OCH IMORGON, Karin Widerberg och Annicka Nilsson, Vetandets värld informerar om Kvinnoforskning. Villkor och inriktning av kvinnoforskning i framtiden. Går det en skiljelinje mellan ett manligt och ett kvinnligt synsätt i forskningen? Behövs kvinnoforskning? Inom vilka områden är det särskilt angeläget att kvinnoperspektiv läggs på forskningen? Hur ska vi engagera flera kvinnoforskare och synliggöra dem som finns? Hur ska kvinnor kunna påverka inriktningen av den forskning som idag är mycket mansdominerad i Sverige? I seminariet medverkar kvinnliga forskare inom samhälls- och arbetslivsforskning vid Uppsala Universitet. Efter inledningar av medverkande forskare ger västmanländska kvinnor sin syn på forsknings- och utvecklingsfrågor. Avslutande diskussion med seminariedeltagarna kring temat "Kvinnoforskning idag och imorgon"

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar