Arkivbildare: OLSBENNINGS BERGSMANSARKIV

Grunduppgifter

OLSBENNINGS BERGSMANSARKIV
Olsbennings Hyttelag
409
15-- - 19--
Olsbenning
  • 196200000 Norbergs kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 409 OLSBENNINGS BERGMANSARKIV Rubricerade samling har i Västerås stadsarkiv nedsatts av fru Margit Andersson, maka till framlidne direktören Albert Andersson i Västerås. Den utgörs av material som avsatts i Albert Anderssons födelsegård i Olsbenning, nu ägd av brorsonen, hemmansägare Gösta Andersson. Den för forskningen värdefullaste delen av samlingen är däri ingående fragment av Olsbennings Hyttelags arkiv. En betydande del av detta arkiv har tidigare, under arkivinventeringen 1960, ordnats inom institutionen; se förteckning över Jan Pers arkiv den 10 aug. 1960 (dnr 70/60). Även släkt- och gårdshandlingarna är av ej ringa värde. Albert Anderssons fädernegård är en släktgård som gått från far till son i generationer, och skiftena kan följas i papperen. Här skymtar hela raden av ägare, från nämndemannen Hinse Pederson och hans morfar Per Jonson, som sålde till Tidiche Hermansson 1571, över dennes son Erik Tidichsson (tog arv 1634), Jöns och Gösta Erikssöner (skiftade egendomen 1687), Erik Jönsson (tog arv 1698),Gustaf och Johan Erikssöner, Per Gustafsson (köpte av fadern 1762), Anders Persson (tog arv 1789, död 1835), Per Andersson (död 1847) och nämndemannen Anders Persson till riksdagsmannen Anders Andersson, Albert Anderssons fader.Anders Persson och Anders Andersson nådde stort inflytande i orten och utvidgade gården så att den nu torde omfatta i stort sett samma areal och rättigheter som före den på 1600-talet begynnande hemmansklyvningen. Med i släkten ingifta kvinnor har till arkivet förts fragment av andra samlingar. I buntar där ej annat angives. Västerås i stadsarkivet den 7 januari 1970 Sven Olsson stadsarkivarie Kompletterande information: Material rörande Olsbennings hytta samt hyttelag finns även i Svanå bruksarkiv samt under Norbergs hembygdsförening. Kontakta Arkiv Västmanland för mer information.

Placering

13

Länkar

Det finns inga länkar