Arkivbildare: VÄSTERÅS OMNIBUS AB:S ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTERÅS OMNIBUS AB:S ARKIV
410
19-- - 19--
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 410 VÄSTERÅS OMNIBUS AB Efter några år av kommunal utredning och debatt i spårvägsfrågan öppnade ett par privatpersoner år 1920 den första reguljära busslinjen i Västerås. I början av år 1924 tillsatte stadsfullmäktige så under former som i realiteten innebar, att spårvägstanken fallit, en trafikkommitté. Under tiden densamma arbetade bildades Västerås Omnibus AB med de båda nämnda entreprenörerna som huvuddelägare. År 1933 trädde drätselkammaren in i tävlan med bolaget om koncession på stadstrafiken. En uppgörelse kunde omsider träffas, vilken säkrade fortsatt drift för bolaget. Under koncessionsperiodens lopp förvärvades emellertid detsammas tillgångar av staden. Driften fortsatte i regi av ett halvkommunalt bolag, dock under oförändrat namn.

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar