Arkivbildare: VÄSTERÅS STADS PERSONALAKTER

Grunduppgifter

VÄSTERÅS STADS PERSONALAKTER
Personalakter finns även samordande i Drätselkammarens arkiv.
839
1993 -
Västerås
  • - - ---
Detta arkiv innehåller samsorterade personalakter från Västerås stads förvaltningar. Observera att Styrelsens för Konsult och Service, Skolstyrelsens och gymnasieskolornas personalakter inte är samsorterade, se istället respektive arkiv. Se även respektive förvaltnings arkiv för övriga personalhandlingar. Serie F 1 b t o m volym 257, innehåller redan levererade personakter som nu samsorterats. Från volym 258 innehåller serien akter från det gemensamma personalaktsarkivet under Konsult och service. F1b:1-257 innehåller samsorterade personalakter från följande arkiv: Brandstyrelsens arkiv Serie F1:2, 15 Lev. 2001/24 Byggnadsnämndens arkiv Serie F6 Fastighetskontorets arkiv Lev. 2005/55 Förskolstyrelsens arkiv Serie F1 Gatu- och materialnämndens arkiv Serie F6:1-5 Gatukontorets arkiv Lev. 2000/73 (8 volymer inordnade) Individ- och familjenämndens arkiv Lev. 2003/55 Lantmäteriförvaltningen Serie F 3 Räddningsnämndens arkiv Lev. 2001/25 Skultuna kommundelsnämnds arkiv Serie F2:85:1, 86:1, 87:1, 88:1, 89:1, 90:1-2, 91:1, 92:1, 93:1, 94:1, 95:1, 96:1 Visst innehåller kvar i volymerna 85:1, 86:1, 87:1, 88:1, 89:1, 90:2 Socialnämndens/Socialarkivets arkiv Serie F10a:1-22, 27-119 Serie F10c Lev. 1992/35 Lev. 1996/9 (1 eller 2 volymer inordnade) Lev. 1997/12 (1 volym inordnad) Lev. 1999/55 Lev. 2001/67 Lev. 2003/81 Lev. 2005/39 (17 volymer inordnade) Styrelsens för Konsult och Service: Informationsstyrelsen arkiv Serie F2 Styrelsens för Västerås stadsbibliotek arkiv Serie F2:2-11 Teknik- och idrottsnämndens arkiv Lev. 2006/23 Lev. 2006/24 Västerås barnstugor Serie F1:1-3, 6-7, 12-34

Placering

944

Länkar

Det finns inga länkar