Arkivbildare: STADSFULLMÄKTIGES I VÄSTERÅS ARKIV

Grunduppgifter

STADSFULLMÄKTIGES I VÄSTERÅS ARKIV
Fr o m 1971 se Kommunfullmäktiges i Västerås arkiv. Se även Stadens äldstes arkiv, Drätselkammaren i Västerås arkiv och Magistraten, Rådhusrättens arkiv (ULA).
439
1863 - 1970
Västerås
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 439 STADSFULLMÄKTIGES I VÄSTERÅS ARKIV Stadfullmäktige i Västerås är som andra centrala kommunala organ i vårt land en frukt av kommunallagarna den 21 mars 1862. Dess historia begynner den 2 januari 1863 då det konstituerande sammanträdet hölls. Den nya kommunala institutionen mottogs med entusiasm av staden, och magistrat och drätselkammare nedsjönk med ens till andraplansorgan. Presidiepostens besattes med blomman av stadens elokvens och politiska erfarenhet: rektor Aron Ludvig Mossberg (1863-64), f. landshövningen Fredrik Otto Silferstolpe (1865-68). stadsläkaren L.M Altin (1869-70), komminister Anders Arhusiander (1871-74, domprosten C.W Linder (1875-78), överstelöjtnant Oscar Fleming (1879), lektor J.E Modin (1879-81, överste Axel Reuterskiöld (1882-87) Audigören Birger Schenström (1888-1906) häradshövdningen Max Schenström (1888-1906), och domprosten Fredrik Fåhraeus (1919-31), Debatten gick hög, vältaligheten flödade och det saknades ej dramatik kring avgörandena. Ett axplack av stora parlamentariska data under fullmäktiges första 60 år: järnvägsfrågan under 60-och 70-talen, vattenlednings- och fattigvårdsavgörandena under 80-talet, industri-och brandskyddsbesluten under 90-talet, stadshus- och flickskolorsfrågorna under det nya seklets första år, hungerexplosionen och dess följdbeslut 1917. "den Kättströmska utmarschen" 1920 och förvärvet av aktiemajoriteten i SWB 1928. Men fullmäktiges roll i stadens liv förändras. De reella avgörandena förskjutas till en av lagstiftningen gynnad drätselkammare och till partigrupperna. Debatten sinar i fullmäktigeförsamlingen, hållen levande blott av veteranen Karl Engdahl. Besluten gälla ofta stora frågor och stora pengar men klubban faller snabbt . Den förs med ackuratess av de socialdemokratiska politikerna Albert Lundkvist (1932-50), Gustaf Olsson (1951-52) och Gösta Sjöberg (1953-). Valärenden och vissa andra frågor ha 1888-1956 beretts till förslag av ett fullmäktiges beredningsutskott. Med år 1957 inträdde i dess ställe en valberedning. Beträffande fullmäktiges historia hänvisas i övrigt till undertecknads bok "Parlament i Aros". Sven Olsson From 1 januari 1971 se Kommunfullmäktiges i Västerås arkiv

Placering

365

Länkar

Det finns inga länkar