Arkivbildare: VÄSTERÅS SKOLA FÖR VUXNAS ARKIV (KOMVUX)

Grunduppgifter

VÄSTERÅS SKOLA FÖR VUXNAS ARKIV (KOMVUX)
(Korsängsskolan-Hirdmanskolan-Granérskolan)
461
19-- - 19--
Västerås
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 461 VÄSTERÅS SKOLA FÖR VUXNA 1967 års riksdag beslutade att kommunerna fr.o.m. 1968-07-01 skulle svara för den kompetensgivande vuxenutbildningen på grundskole- och gymnasienivå. I Västerås fanns före ht 1968 Västerås kvällsgymnasium som nu övergick i den nybildade skolan för kommunal vuxenutbildning, Västerås stads skola för vuxna. (Vid årsskiftet 1970/71 då alla städer blev kommuner slopades ordet "stad" i titeln) Den yrkesinriktade utbildningen för vuxna bedrevs av Carlforsska och Zimmermanska skolorna fram till 1974 då även dessa fördes till Västerås stads skola för vuxna. Anmärkningar: Serierna E 2 och F 3 innehåller båda ansökningshandlingar, men Västerås Tekniska Aftonskola har till dessa även lagt betyg och personbevis tillkomna under elevens studietid, varför dessa fått bilda egen serie. Arkivet i kartonger. Västerås i stadsarkivet den 20 april 1982 Gunnel Bellviken Assistent

Placering

703

Länkar

Det finns inga länkar