Arkivbildare: MÄLARENERGI AB

Grunduppgifter

MÄLARENERGI AB
Tidigare: VÄSTERÅS ENERGI & VATTEN AB
466
2000 -
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 466 MÄLARENERGI AB Strax innan millenieskiftet hade Västerås stads energi- och VA-koncern bestämt sig för att profilera sig med namnet Mälarenergi. 2000 bytte Västerås Energi & Vatten AB (VEV) namn till Mälarenergi AB samtidigt som ett nybildat moderbolag i koncernen tagit form och fick namnet Mälarnergi Holding AB. Omformandet av VEV-koncernen till Mälarnergi-koncernen innebar dels att bolagsstrukturen förenklades genom att dotterbolag infusionerades och att bolagsbeteckningarna homogeniserades så att samtliga bolag började med ordet "Mälarenergi". Av VEV:s dotterbolag blev Nya Hallstahammar Energi AB nu Mälarnergi Försäljning AB; Västra Mälardalen Nät AB (VMN) blev Mälarenergi Elnät AB; AB Bergslagens Gemensamma Kraftförvaltning (BGK) blev Mälarenergi Vattenkraft AB; Nya VMK Energi AB blev Mälarenergi Stadsnät AB. Syftet med det enhetliga beteckningarna var att markera samhörigheten i koncernen. 2002 hände något så ovanligt som att moderbolaget uppgick till dotterbolaget, då Mälarenergi Holding AB fusionerades in i Mälarnergi AB som blev nytt moderbolag. 2002 blev Mälarnergi också majoritetsägare i Mellansvenska Städers Kraft AB, med 80 procent av aktierna. 2004 sålde Mälarenergi sina andelar i hälftenägda ENA Kraft AB. 2006 infusionerades AB Aroskraft i Mälarnergi som tidigare administrerat Aroskraft som intressebolag. 2010 förvärvades Fastighets AB Ångturbinen. 2011 firade Mälarenergi "150 år som samhällsbyggare" och gjorde samma år sin dittills största investering någonsin. 2012 bildades delägda Stadsnät i Svealand AB, som 2015 bytte namn till Fibra AB. (Källor: Henriksson 2003, En krönika om koncernen Mälarenergi 1861-2003; Mälarenergi årsredovisningar 1999-2019 Författare: Daniel Lundin, 20/11 2020) Mälarenergi AB är ett helägt kommunalt bolag med huvudkontor i Västerås. Bolaget är moderbolag i Mälarenergikoncernen. I koncernen ingår också år 2013 Mälarenergi Elnät AB, Mälarenergi Vattenkraft AB samt Mälarenergi Stadsnät AB. Bolaget är även delägare i bland annat Svensk Växtkraft AB, Energikontoret i Mälardalen AB samt EFO AB. Koncernen verkar i Mälardalen och levererar komfort till sina drygt 100 000 kunder i form av el, värme, kyla, stadsnät, vatten och avlopp och tillhörande tjänster. Elhandel säljer dessutom el i hela landet. 2000 bildades Mälarenergi genom sammanslagning av Västerås Energi & Vatten AB, HEAB och VMK. Samtidigt bildades Mälarenergi Elnät AB och Mälarenergi Stadsnät AB. 1999/2000 organiserades Mälarenergi Stadsnät AB som till en början ägdes av Mälarenergi tillsammans med ABB. 2001 börjar man gräva ner fiber för bredband i Västerås. 2004 drogs fjärrvärme till Hallstahammar (16 km). 2006 köps Kungsör fjärrvärme och elnät. 2007 etableras affärsområdet Energitjänster. 2009 börjar Mälarenergi driva Eskilstuna Energi och Miljös stadsnät. 2010 blir Mälarenergi AB delägare i vindkraftsbolaget Samkraft AB. Fakta hämtat från Mälarenergi AB:s webbplats 2013-02-25 Annika Olsson

Placering

178

Länkar

Det finns inga länkar