Arkivbildare: GATUNÄMNDEN

Grunduppgifter

GATUNÄMNDEN
Vid verksamhetsstarten 1977 hette nämnden Gatu- och materialnämnden. Från och med 1986 var namnet Gatunämnden. Gatunämnden upphörde 1997-12-31. Handlingarna är samlade i Gatu- och materialnämndens arkiv.
471
  • - - ---
Även om nämnden byter namn är det hela perioden 1977-1997 samma arkivbildare, därför har alla handlingar förts in under Gatu- och materialnämndens arkiv. Det elektroniska kommungemensamma ärendehanteringssystemet Winess innehåller Gatunämndens diarie 1992-1997. Arkiveringsuttag från Winess 1992-2003 finns förtecknat i Kommunstyrelsens arkiv, serie C4.

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar