Arkivbildare: SALA - TILLBERGA JÄRNVÄGS AB:S PRESIDIEARKIV

Grunduppgifter

SALA - TILLBERGA JÄRNVÄGS AB:S PRESIDIEARKIV
445
1874 - 1905
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 445 SALA - TILLBERGA JÄRNVÄGS AB:S PRESIDIEARKIV Rubricerade bolag bildades år 1874 på från Västerås stadsfullmäktige utgående förslag. Anläggningsarbetena utfördes väsentligen under åren 1874 och 1875. Västerås stad var från början största aktieägaren, och borgmästare E.W. Abenius fungerade under alla år såsom ordförande i bolagets styrelse. Detta förklarar, att nedan redovisade handlingar hamnat i Västerås stadsarkiv. Bolaget uppgick 1905 i SWB. Västerås i stadsarkivet den 4 november 1971 Sven Olsson stadsarkivarie

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar