Arkivbildare: VÄSTERÅSBYGDENS SAMARBETSNÄMNDS ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTERÅSBYGDENS SAMARBETSNÄMNDS ARKIV
446
1963 - 1967
  • - - ---
Samarbetsnämnden inrättades fr. o. m. 1 oktober 1963. Nämnden skulle vara ett forum för ständig kontakt, mellan de i Västeråsblocket ingående landskommunerna Dingtuna, Skultuna, Tillberga och Kungsåra samt Västerås stad. Nämnden skulle vidare uppmärksamma och till överläggning och utredning ta upp samarbetsfrågor, samt när det ansågs lämpligt, lägga fram förslag om interkommnal samverkan. Landskommunerna sammanslogs 1 januari 1967 med Västerås stad.

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar