Arkivbildare: ROLF SETHMANS MINNE

Grunduppgifter

ROLF SETHMANS MINNE
452
1892 - 19--
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 452 ROLF SETHMANS MINNE Sven Willhelm Karl Rolf Sethman föddes i Rogberga den 20 februari 1892. Hans fader var försäkringstjänstemannen Sven Sethman (d. 1932), hans moder Alfhild Ahlm (d. 1954). Hans västeråsförbindelser härleder sig från mödernet. Alfhild Ahlm var född Lindblad. Hennes fader var den i Västerås kände garverifabrikören Ludvig Lindblad (d. 1877), hennes moder Ebba Norstedt, omgift med landskamreraren Lars Wilhelm Alhm (d. 1907), vilken adopterade de tre döttrarna Lindblad, Alfhild samt Gerda, sedermera konstnär i Amerika, och Ebba, g. m. lektorn och fil. doktorn Arvid Kempe. Sedan det Sethmanska äktenskapet gått sönder, blev Rolf 1903 upptagen i det kempeska hemmet i Västerås. Arvid Kempe flyttade till Stockholm 1907, men Rolf stannade i Västerås och tog studentexamen här 1910. En av de flickor som då uppvaktade honom vid skolporten var sedermera teckningslärarinnan Elisabet Johansson, under vars händer nedan redovisade samling avsatts. Rolf Sethman studerade i Lund, fick därefter banktjänst i Malmö, var kamrer i Svenska Bank-mannaförbundet i Stockholm 1926-49 och hjälpte därefter sonen Sven på hans lantbruk i Valbo-Ryr. Det värdefullaste i samlingen är Rolf Sethmans minnesanteckningar om mormodern, mostern Gerda, kusinen Gerda Westerdahl född Kempe och studieåren i Lund. Härtill fogar sig en vacker serie av fotografier. Västerås i stadsarkivet den 26 augusti 1971 Sven Olsson stadsarkivarie

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar