Arkivbildare: SKATTMANSÖARKIVET

Grunduppgifter

SKATTMANSÖARKIVET
458
17-- - 19--
Vittinge
  • 191704000 Vittinge församling
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 458 SKATTMANSÖARKIVET Skattmansö gård bär på minnen från tidig medeltid. Namnet lär stamma från Niclis Scatman som residerade här i 1300-talets mitt. Bland senare ägare märks medlemmar av ätterna Bååt, Sparre och von Yxkull. Den förste av dessa som satt spår i det handlingsbestånd som nedan redovisas är Lage Yxkull, friherre Meijendorff v. Yxkull, död 1699. Efter honom följde översten Lage M. v. Yxkull (1662-1730) och ryttmästaren Abraham Christer M. v. Yxkull (1698-1753). Den sistnämndes sterbhus sålde år 1763 gården till friherre Samuel Gustaf Stierneld (1700-1775). Hans änka Christina Birgitta Stierneld f. Falcker (1723-1786) satt kvar vid egendomen till 1785. Den 11 april d.å. förvärvade grosshandlaren och brukspatronen Georg Seton Skattmansö. Han avled emellertid kort därefter. Egendomens förvaltare blev jur. dr. Alexander Seton. Den 27 januari 1791 övergick den i direktören vid Ostindiska Kompaniet Carl Gottfrid Küsels ägo. Efter dennes död 1795 kom gården i änkans, Catharina Christina Küsels, händer. I juni 1800 sålde hon den till mågen, brukspatronen Georg JohanConradi. Han dog redan den 16 november 1808, men änkan, Maria Johanna Conradi f. Küsel,satt kvar på Skattmansö ända till 1845 då hon avled, 82 år gammal. Hon hade två döttrar, men ingen av dem överlevde henne. Arv efter henne togs av äldsta dottern Christina Elisabeths och hennes make generalmajoren Georg Fredrik Reutercronas barn. De var dottern Christina Charlotta (1812-1898), g. 1845 med kaptenen Gustaf Adolf Mannerstråle (1798-1861), sonen Göran (1816-1903), ogift, och sonen Carl Axel (1820-1893), g. 1847 med Augusta von Post (1821-1888). Brukspatronen Göran Reutercrona förvaltade under mer än ett halvt århundrade Skattmansö, och det är under hans tid större delen av arkivmaterialet avsatts. Efter hans död inträdde i full ägo av gården arvingarna efter brodern Carl Axel. Dennes dotter Fanny Augusta Reutercrona (1849-1889) var gift med kaptenen Jakob Ludvig von Post på Hagbyholm (1839-1907) De hade dottern Fanny Emelie Augusta v. Post (f.1872). Hon var sedan 1892 gift med kaptenen Gustaf August Toll, son av generalmajoren och hovmarskalken Gustaf Axel Toll (1831-1912) i hans äktenskap med Hedvig El. Ottiliana Charlotta v. Post (1838-1899). Kapten G.A.Toll (1865-1911) blev herre på Skattmansö. Han hade under 90-talet av fadern arrenderat Hormesta säteri med tillhörande gårdar i Lagunda härad, och även efter tillträdet på Skattmansö behöll han den ekonomiska förvaltningen av detta egendomskomplex. Det blir då naturligt att en del Hormesta gårds handlingar kommit att tillföras Skattmansöarkivet. Där hamnade också en del äldre handlingar, vilka Augusta v. Post på 40-talet fört med i äktenskapet från sitt fäderne, främst emanerande från stamfadern, hovrättsrådet Per Rangel, (1720-1800). Gustaf August och Fanny Augusta v Post hade en dotter Hedvig Marie-Louise, g. med kaptenen H.F.M. Arosenius, och en son Johan Christoffer (1894-1956). Den sist- nämnde följde fadern på Skattmansö. Han gifte sig 1919 med Siri Maria Dahlberg (f.1896), dotter till professor Jur.Dr. Bror Herman Dahlberg. I deras äktenskap föddes sönerna Bengt (1920), Bo (1921) och Lars-Johan (1924) samt döttrarna Kerstin (1920) och Gunilla (1933). Sedan Domänverket av Änkefru Siri Tolls sterbhus i januari 1970 köpt Skattmansö, överlämnade fru Gunilla Hallberg gårdsarkivet till Västerås stadsarkiv. Skattmansöarkivet är ett mycket vackert gårds- och bruksarkiv. Bruksdriften kan studeras ej mindre i Göran Reutercronas korrespondens än i en välbevarad svit av räkenskaper sträckande sig över närmare 150 år. Järntillverkningen vid Skattmansö priviligierades 1746, nedlades 1807, återupptogs 1848 och nedlades slutgiltigt 1885. Tegelbruket igångsattes i slutet av 1790-talet. Det utarrenderades 1930 till Upsala-Ekeby AB och har sedan nedlagts. Arkivets tyngdpunkt ligger i serierna av kapital- och avräkningsböcker, men även den nämnda brevsamlingen, arv- och ägohandlingarna - ej minst de tillflutna v. Postska - , arbetskontrakten och ladugårdsjournalerna har sitt stora värde. Västerås 26 maj 1971 Sven Olsson stadsarkivarie Genom leverans, inlämnad i september 2006, inkom ytterligare handlingar tillhörande släkterna Toll samt von Post. Leveransen utgjordes bl.a. av fotografier, brev, skrivelser, betyg, testamente och bouppteckning. Handlingarna, som rör främst Fanny von Post, gift Toll, och Gustaf August Toll, är inlämnade av Marianne Toll Bohlin, barnbarn till Fanny och Gustaf August Toll. Västerås 4 december 2006 Camilla Hjelm Skattmansö herrgård är belägen i nuvarande Heby kommun, Vittinge socken.

Placering

415

Länkar

Det finns inga länkar