Arkivbildare: SKÖLD & CARLSSONS ARKIV

Grunduppgifter

SKÖLD & CARLSSONS ARKIV
Firma J.A. Sköld (föregångare)
470
1899 - 1945
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 470 SKÖLD & CARLSSON Den 11 november 1899 anmälde snickaren Johan Alfred Sköld, f. 16/6 1864, hos Västeråsmagistraten, att han under firma "J.A. Sköld" ärnade idka snickerirörelse och möbelhandel i staden. Han hade då redan flera år bakom sig i snickeribranschen. År 1907 inträdde snickaren Carl August Carlsson, f. 25/4 1874, i rörelsen. "Firma J.A. Sköld" upphörde därmed, och i stället inregistrerades firma "Sköld & Carlsson". Dess syfte var att "idka tillverkning och försäljning af möbler och andra snickeriarbeten". År 1917 utträdde Sköld ur företaget, vilket dock behöll sitt namn intill rörelsens upphörande år 1945. Verksamheten bedrevs i fastigheten V.kv. nr 91/92, senare kv. Laura 5-6, med gatuadressen Stora gatan 70. Firma Sköld & Carlsson var det mest ansedda möbelsnickeriföretaget i Västerås med omnejd och som exempel på dess produktion må nämnas inredningen i rikssalen på Västerås slott. Nedan redovisade handlingar blevo i samband med arkivinventeringen i Västmanlands län 1964 tillfälligt deponerade i Västerås stadsarkiv för ordnande och förtecknande. Deponent var snickarmästare August Carlssons son, yrkesläraren Eric Carlsson, Annedalsgatan 2, Västerås, själv i sin ungdom verksam i företaget. Västerås i stadsarkivet den 23 december 1964. Sven Olsson stadsarkivarie

Placering

41

Länkar

Det finns inga länkar