Arkivbildare: BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN, BÄCKBY/SKÄLBY

Grunduppgifter

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN, BÄCKBY/SKÄLBY
479
1989 - 1992
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
Västerås kommun införde fr o m 1989-01-01 en särskild Barn- och ungdomsnämnd i stadsdelarna Bäckby och Skälby. Nämnden bestod av 9 ordinarie ledamöter och nio suppleanter. Nämnden handhade alla frågor som rörde barn och ungdom inom stadsdelarna. Detta innebar ett ansvar för skolfrågor, fritidsverksamhet, föräldrakontakter och föreningslivet. Nämnden tog alltså över dessa frågor som annars skulle ha legat på socialnämnden (barnomsorg), grundskolan (skolstyrelsen) och fritidsfrågor (kultur- och fritidsnämnden). Nämnden verkade under en försöksperiod om tre år och låg direkt under kommunstyrelsen. Nämnden upphörde 1992 då Styrelsen för proAros tillkom. Området hette då ProAros, Barn och ungdom, Bäckby/Skälby.

Placering

8

Länkar

Det finns inga länkar