Arkivbildare: BJÖRKMANSKA FONDENS ARKIV

Grunduppgifter

BJÖRKMANSKA FONDENS ARKIV
45
1946 - 19--
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 45 BJÖRKMANSKA FONDENS ARKIV Den 17 december 1945 donerade doktorinnan Märta Björkman f. Tersmeden 100.000 kr till den kyrkliga ungdomsvården i Västerås. En stiftelse bildades vars styrelse konstituerades den 10 maj 1946. Ordförande var och är enligt donationsbestämmelserna domprosten, ledamöter en av denne utsedd aktiv prästman från staden, en av stadens komministrar, en representant för de kristligt arbetande ungdomsorganisationerna och en ekonomiskt förfaren lekman, utsedd av de fyra först nämnda personerna. Kapitalet hade nedsatts hos Svenska Handelsbanken, och det blev bankkamrer Arvid Ridner som fick femte platsen i styrelsen. Av honom har redovisade handlingar överlämnats till stadsarkivet. Enligt testamentariskt förordnande utökades fonden efter fru Björkmans bortgång i januari 1953 med 50 000 kr. Västerås i stadsarkivet den 16 juli 1971 Sven Olsson stadsarkivarie

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar