Arkivbildare: HUBBO KOMMUNARKIV: SÄRARKIV 2; HUBBO-TILLBERGA ÖVERFÖRMYNDAREDISTRIKT

Grunduppgifter

HUBBO KOMMUNARKIV: SÄRARKIV 2; HUBBO-TILLBERGA ÖVERFÖRMYNDAREDISTRIKT
276
1??? - 19??
Hubbo Tillberga
  • 198000023 Hubbo kommun 1863-1951

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar