Arkivbildare: HYRESNÄMNDENS I VÄSTERÅS ARKIV

Grunduppgifter

HYRESNÄMNDENS I VÄSTERÅS ARKIV
284
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 284 HYRESNÄMNDEN I VÄSTERÅS Enligt lag om hyresreglering m m den 19 juni 1942 (SFS 429/1942) inrättades sagda år hyresnämder i alla Sveriges städer, köpingar och municipalsamhällen med en befolkning överstigande 2000 personer. Nämnderna skulle pröva ärenden enligt nämnda författning, och deras organisation och sammansättning bestämdes i lagen (13-17 §§), liksom ock deras ärendehandläggning (18-22 §§). Deras verksamhet blev m a o starkt formbunden. Hyresnämnden i Västerås är därför en typföreteelse med få eller inga särmärken. Som dess ordförande ha fungerat borgmästare Olof Rylander 1942-1953, rådman Folke Höijer 1954-1957 samt häradshövding Sven-David Sanne fr o m 1958. Bland deras suppleanter märkes förste stadsombudsmannen Per Siösteen, sekreterare under större delen av 40- och 50-talen, som sådan nu avlöst av stadsnotarien Per Wikner. " Ledamot som förvaltar till uthyrning avsedd fastighet" är sedan 1946 f. handelsträdgårdsmästaren Karl Pettersson. Hyresnämnderna förstatligades fr o m 1969 01 01 ( SFS 1968:507 ). Västerås i stadsarkivet den 6 juni 1964. Sven Olsson

Placering

186

Länkar

Det finns inga länkar