Arkivbildare: HÄLLBYARKIVET

Grunduppgifter

HÄLLBYARKIVET
286
1??? - ????
Hällby
  • 196100006 Säby kommun 1863-1951
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 286 HÄLLBYARKIVET Detta arkiv är ett gårds- och släktarkiv från Hällby i Säby socken i Västmanland. Den s.k. Halfvardsläkten har här suttit vid jorden så långt tillbaka, som historiska källmaterialet ger säkert underlag för forskning. De främsta arkivbildarna hava varit gårdskomplexets senaste ägare Karl Eriksson och K.E. Karlsson. De drevo vid sidan av lantbruket lanthandel. Båda beklädde under en lång följd av år en mängd kommunala uppdrag, något som satt spår i arkivbeståndet. Den sistnämnde var dessutom ivrigt verksam inom hembygdsvården. Detta har också satt spår i arkivet, liksom hans omfattande lokal- och släkthistoriska forskningar. I arkivet speglas på ett utomordentligt sätt gårdens och bygdens liv under de senaste århundradena. De kommunala handlingarna äro icke centrala och det synes icke erforderligt att avskilja dem; de giva i sitt nuvarande sammanhang relief åt arkivbildarnas verksamhet. Arkivet deponerades hösten 1958 i Västerås stadsarkiv av civilförsvarsassistent Stig Stridsberg.

Placering

98

Länkar

Det finns inga länkar