Arkivbildare: DOKTOR IDARS SAMLING

Grunduppgifter

DOKTOR IDARS SAMLING
300
1879 - 1963
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 300 DOKTOR IDARS SAMLING Doktor Carl Idar född 1879 var under osedvanligt lång tid offentligt verksam i Västerås. Han öppnade här praktik år 1907, och 1908 blev han 2:e stadsläkare. Efter sin avgång från den kommunala tjänsten 1944 återupptog han praktiken, vilken han sedan, åtminstone i begränsad omfattning uppehöll intill sitt frånfälle 1963. Doktor Idar var än från ungdomen varmt kyrkligt intresserad, och under sina studieår vid Karolinska Institutet spelade han en ledande roll i den kristliga studentrörelsen. Han har lämnat efter sig minnet av en djupt mänsklig och nobel personlighet, alltid redo att hjälpa. Hans handlingar ha av sonen, konstnär Erik Idar överlämnats till Västerås stadsarkiv. Jämför doktorinnan Elsa Idars samling. Västerås i stadsarkivet den 1 september 1964. Sven Olsson

Placering

9

Länkar

Det finns inga länkar