Arkivbildare: FÖRENINGEN VÄSTERÅS NYA IDROTTSPLATS ARKIV

Grunduppgifter

FÖRENINGEN VÄSTERÅS NYA IDROTTSPLATS ARKIV
Arosvallen
302
1926 - 1947
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 302 FÖRENINGEN VÄSTERÅS NYA IDROTTSPLATS ARKIV År 1926 påbörjade särskilda byggnadskommitterade anläggandet av Västerås nya idrottsplats, sedermera benämnd Arosvallen. Stadsfullmäktige beviljade den 30.10.1930 bidrag till färdigställandet av denna idrottsplats vid Kristiansborg (Arosvallen). I samband härmed antogs också stadgar för en ekonomisk förening u.p.a. som hade till uppgift att övertaga förvaltningen och skötseln av idrottsplatsen. Då ansvaret för idrottsplatsen fr o m 1.7. 1946 övertogs av stadens nyinrättade idrottsstyrelse trädde föreningen i likvidation vilket skedde den 29.8.1947. Västerås den 18.10.1972 Kjell Olsson

Placering

35

Länkar

Det finns inga länkar