Arkivbildare: INVANDRARNÄMNDEN

Grunduppgifter

INVANDRARNÄMNDEN
306
1977 - 1998
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 306 INVANDRARNÄMNDEN I samband med översynen av kommunens nämndorganisation beslöts att en invandrarnämnd skulle inrättas fr o m 1977, nämnden skulle handlägga och samordna frågor rörande invandrare i Västerås. Under invandrarnämnden sorterar verksamheten vid invandrarbyrån. För utom råd och upplysningar till och om invandrare har invandrarbyrån en omfattande tolkservice främst till landstinget och kommunen. Invandrarbyråns verksamhet leddes tidigare av en invandrarkommitté, se invandrarkommitténs arkiv. Invandrarnämnden upphörde den 31 oktober 1998 och verksamheten övertogs av Individ- och Familjenämnden den 1 november 1998. Anm: Handlingarna har ordnats och gallrats enligt RADI.

Placering

164

Länkar

Det finns inga länkar