Arkivbildare: VÄSTERÅSFLYGETS KONSTFÖRENINGS ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTERÅSFLYGETS KONSTFÖRENINGS ARKIV
339
1944 - 1969
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 386 VÄSTERÅSFLYGETS KONSTFÖRENING Rubricerade förening bildades år 1944. Dess rekryteringsområde var CVV, F1 och FCS. Ändamålet var "att sammanföra konstintresserade personer för gemensamt tankeutbyte samt att genom bland annat inköp och utlottning av företrädesvis svenska målares alster även som anordnande av föredrag om konst och gruppbesök på konstutställningar under sakkunnig ledning främja medlemmarnas intresse för konst". Anslutningen blev från början god, verksamheten livlig, och det har länge sagts, att Flygets konstförening varit den mest aktiva och bäst skötta företagskonstföreningen i staden. Mängder av konstverk utlottades genom åren. Sedan CVV nedlagts avvecklades föreningen med 1969 års utgång. Dess siste ordförande Uno Kjellvard överlämnade nedan redovisade handlingar till stadsarkivet. Västerås i stadsarkivet den 22 juli 1971 Sven Olsson stadsarkivarie

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar